«СeDePe. Ośrodek Enterprise.»Prowadzenie księgowości i nie tylko.

09

Rewizja finansowa

  • Rewizja finansowa - to jest niezależne badanie audytorskie ewidencji księgowej, którego celem jest sprawdzenie prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej firmy i sprawdzenie wiarygodności sprawozdawczości finansowej. Ten rodzaj audytu może być obowiązkowym audytem lub audytem inicjatywnym.

get_footer();