«СeDePe. Ośrodek Enterprise.»Prowadzenie księgowości i nie tylko.

11

Ocena biznesu

  • Ocena biznesu - to wyznaczenia wartości firmy jak kompleksu majątkowego, zdolnego przynosić jego właścicielowi dochód. Przy przeprowadzeniu oceny wyznaczamy wartość wszystkich aktywów firmy: majątku nieruchomego, maszyn i sprzętu, zapasów magazynowych, inwestycji, aktywów niematerialnych .
get_footer();