«СeDePe. Ośrodek Enterprise.»Prowadzenie księgowości i nie tylko.

12

Przygotowanie wniosków kredytowych

  • Wnioski kredytowe - to pisemne zwrócenie pożyczkobiorcy do banku obsługującego z prośbą o udzielenie pożyczki i dopuszczalnych warunków jej otrzymania. W tym wniosku mieszczą się dane wyjściowe o koniecznym kredycie: cel kredytu, kwota i waluta kredytu, wygląd i termin kredytu, tryb płatności i spłaty odsetków, zaproponowane zabezpieczenie.
get_footer();