«СeDePe. Ośrodek Enterprise.»Prowadzenie księgowości i nie tylko.

05

Zadłużenie

  • Zadłużenie - suma zobowiązań finansowych , długów pieniężnych, które podlegają opłacie, powrotowi w pewnym terminie. Jeżeli do tego terminu zadłużenie nie zostało zapłacone, to ono staje się zaległym. Termin"zadłużenie" najczęściej używają co do zobowiązań z tytułu kredytu (bankowego, komercyjnego), a także odnośnie zobowiązań przed organami finansowymi z tytułu spłat do budżetu.
get_footer();