«ЦеДеПе. Центр помощи предпринимательству.» Ведение бухгалтерии и не только.

Вернуться назад
01

Оптимізація оподаткування підприємницької діяльності

Податки є головним джерелом наповнення державного бюджету, а з іншої сторони – важливим інструментом державного регулювання економіки. Механізми оподаткування прибутку підприємств та

  • наявність двох паралельних обліків – бухгалтерського та податкового;
  • безсистемне надання пільг на безповоротній основі;
  • паралельне існування спрощеної і загальної системи оподаткування;
  • недосконалість механізмів адміністрування прибуткових податків;
  • відсутність чітко визначених механізмів оподаткування розподіленого прибутку тощо.

Недосконалість податкового законодавства привела до фактів ухилення від сплати податків. Це призводить до недостатнього фінансування суспільного сектора, порушення конкуренції, відпливу капіталів за кордон та інших негативних наслідків в економіці та соціальній сфері.