«СeDePe. Ośrodek Рrzedsiębiorczości» Prowadzenie księgowości i nie tylko.

380984857143
Gwracać

Certyfikat o siłowych wyższych okolicznościach

Izba Przemysłowo-Handlowa Ukrainy wyjaśnia, który pakiet dokumentów należy złożyć w celu uzyskania świadectwa siły wyższej:
Odpowiednia forma oświadczenia. Oświadczenie o zaświadczeniu siłowych wyższych okoliczności podaje sie za podpisem kierownika przedsiebiorstwa, organizacji z odciskiem pieczeci przedsiebiorstwa, albo na jego zlecenie – zaufana jaźń.
Kopia umowy.
Kopia Nakazu (Rozporzadzenie) w zwiazku z koniecznością wstrzymania działalności na mocy odpowiednich normatywny-prawnych akt.
Zawiadomienie  drugiej strony.

Dane dokumenty trzeba nadsyłać w elektronowym wariancie pod elektronowy adres: ucci@ucci.org.ua

Również zwróćcie uwage, że wnioskodawca ma prawo odwołać sie do Handlowy Przemysłowej Izby Ukrainy za certyfikatem o siłowych  wyższych okolicznościach w razie już poruszonego terminu wykonania zobowiazania w zwiazku z wprowadzona kwarantanna.

Call back