«СeDePe. Ośrodek Рrzedsiębiorczości» Prowadzenie księgowości i nie tylko.

380984857143
Gwracać

Zmiany podatkowe dotyczące czasu kwarantanny na Ukrainie

Verkhovna Rada Ukrainy 17 marca 2020 r. uchwaliła ustawe o wsparciu podatników na pewien czas kwarantanny, która uruchamia nastepne normy:

– od 1 marca do 30 kwietnia 2020 roku :
1. Przedsiebiorcy (na ogólnych i uproszczonych systemach) i samozajete jaźnie zwalniaja sie od spłaty Jedynej socjalnej raty. To oznacza, że Jedyna socjalna rata nie bedzie naliczać sie za marzec i kwiecień. Marzec i kwiecień bedzie zaliczony do ubezpieczeniowego stażu takich przedsiebiorców.
2. Za dany okres nie nalicza sie i nie spłaca sie płaca za działki rolnej;
3. Obywatele sa zwolnieni z grzywien i kar za opóźnienia w spłacie pożyczek konsumenckich. Dług nie unieważnia sie, kredyt należy bedzie zgasić.
4. Obiekty niemieszkalnej nieruchomości, co przebywa we własności osób fizycznych albo prawnych, nie sa obiektem opodatkowania podatkiem na majatek nieruchomy odmienne od działki rolnej.

– z 1 marca przed 31 maja 2020 roku:
1. Nie być czynny mandaty za naruszenie podatkowego ustawodawstwa.
To nie dotyczy naruszeń długoterminowych umów o ubezpieczeniu na życie i niepaństwowych emerytur.
Kary beda naliczać sie za sprzedaż bez zgody podatkowej majatku, co przebywa w podatkowym zastawie, za naruszenie przy produkcji, ewidencji, obiegu paliwa i spirytusu, za naruszenie przy naliczeniu renty, VAT i akcyz.
2. Płatnikowi podatku nie bedzie naliczać sie grzywna. Policzona, lecz nie spłacona za ten okres grzywna bedzie przepisana.
3. 18 marca wprowadza sie moratorium na przeprowadzenie dokumentalnych i faktycznych sprawdzeń biznesu. Sprawdzenia, które były rozpoczete przed 18 marzca 2020 roku i dotychczas niedokonane, tymczasowo zatrzymuja sie.
4. Przenosi sie na 3 miesiace wprowadzenia do działania norm praw o kasowych aparatach dla całych grup przedsiebiorców na uproszczonym systemie opodatkowania.

– przed 1 lipca 2020 roku:
Trwa termin przedstawienia rocznej deklaracji o majatku i dochodach. Sume określonych do spłaty podatków można przekazać przed 1 października 2020 roku.

Nasza ekipa ksiegowych przedłuża prace na pewien czas kwarantanny w dystansowym formacie. Nie bolcie i dotrzymujcie sie rekomendacji Światowej organizacji lecznictwa!

 

Call back